Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Печат Е-поща
Многофункционален  модул MOUVON MFM

Предназначение
Модулът служи за управление и контрол на работата на трифазни електрически двигатели с мощност 1 - 250kW


 

MFM

Аналоговите входове AI_1 и AI_2 служат за измерване на тока и напрежението в една от фазите. Входните сигнали се получават от разделителен понижаващ  трансформатор (220/15V) на напрежението и от токов трансформатор (Ix/0,5A) за консумирания ток. По техните стойности се следи за изправната работа на двигателя и се изчислява консумираната енергия. Третият аналогов вход AI_3 е предвиден за евентуално измерване на температурата на лагерните блокове по механичния тракт на задвижваните предавки.

За двигателите с честотно управление, изискващи задание за скорост като токов сигнал 4-20mA, се използва аналоговият изход AО.

Цифровите входове DI_3, DI_4, DI_5 са предназначени за следене на наличието на трите фази в електрическата мрежа и на правилния фазов ред (R – S - T). Вградената в модула апаратна логика блокира включването на двигателя в случай на отпадане на една (или повече) от фазите и при несъответствие със зададения фазов ред за въртене на двигателя в желаната посока.

Вход DI_1 служи за пускане в ход на двигателя в ръчен режим, който се контролира от софтуера в модула според технологичните изисквания за протичане на  процеса.
Вход DI_2 е резервен.

Включването на двигателя се управлява през контактор (или междинно реле) от цифровия изход DО_1. Условията за включване се определят от твърдо опроводена логика и от софтуера в модула в зависимост от състоянието на електрическата мрежа (наличие на трите фази и правилен фазов ред), от максимално допустимата стойност на тока, консумиран от двигателя и от технологичните условия, дефинирани от потребителя


Технически данни

 • Процесор: Еchelon FT3150-P20 (Neuron Chip); работна честота -10MHz.
 • Памет:
  • до 42kB SRAM с буферно захранване за съхранение на съдържанието й;
  • до 42kB FLASH.
 • По заявка, адресното пространство може да се преконфигурира, според обема и типа памет.
 • Вграден часовник за реално астрономическо време.
 • Вградена допълнителна памет Serial EEPROM/Serial FLASH с обем до 64kB – 1 000 000 E/W цикъла.
 • Мрежов интерфейс – LonWorks Free Topology/ FT-X1 (FTT-10A); 78,1kbps.
 • Захранване – независими входове:
  • за модула: Vs = 8V ? 24V AC/DC; Is ? 50mA;
  • за аналогови и цифрови изходи: Vs = + 24V ? +36V DC; Is ? 2А DC в зависимост от тока на товара, свързан към цифровия изход.
 • Модулът поддържа следните функции:
  1. Аналогови входове – 3
   12bit – преобразувател на напрежение/честота;
   време за измерване за всеки канал  –  839 ms

   AI_1 - директен вход 0 до + 2,5V или ± 2,5V (евентуално – за измерване на температура –40°C to +125°C посредством полупроводников сензор TMP36 – Analog Devices)
   AI_2 - вход ± 25,0V AC/DC 0Hz – 1000Hz (обхватът е фиксиран, но е възможна пренастройка)
   AI_3 - вход ± 0,5V AC/DC 0Hz – 1000Hz (обхватът е фиксиран, но е възможна пренастройка)
  2. Аналогов изход – 1
   АО_1 – токов изход 4 – 20mA или 0 – 20mA - по задание;
   Разделителна способност 8/16 bit; Пасивен (с външно захранващо напрежение +36V max.); Товарно съпротивление RL ? 1,5k?.

   Предвидена е светлинна индикация за грешка при невъзможност да се достигне максималната стойност на изходния ток - 20mA поради недостатъчен размах на захранващото напрежение или превишаване на максимално допустимата стойност на товарното съпротивление (включваща и съпротивлението на свързващите проводници).
  3. Цифрови входове – 5
   Входно напрежение +5V - +36V, защитени срещу смяна на полярността на входния сигнал.
   DI_1; DI_2 – потенциални входове ;
   DI_3; DI_4; DI_5 – импулсни входове (реагират на наличието на импулси – fmin = 10Hz);
   DI_3, DI_4, DI_5 могат да бъдат преобразувани в потенциални входове при заявка.
  4. Цифрови изходи – 1
   DО_1 – мощен цифров изход за управление на активен или индуктивен товар (контактор)
   +24DC ? UL ? +36V DC ; IL ? 2A DC в непрекъснат режим
   Изходът е защитен срещу отскоци на напрежението при работа с индуктивен товар.

Монтаж

Модулът се монтира в шкаф върху стандартна DIN - релса.

Размери
(Шx В x Д) 79 x 25 x 91 мм