Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Печат Е-поща

Модул аналогови входове MOUVON ANAI

 

Предназначение
Модулът MOUVON ANAI преобразува, контролира и анализира аналогови сигнали от широк спектър съвременни датчици. Той може да бъде конфигуриран като отделно звено в мрежата LonWorks.

 

 

ANAI_1

 
ANAI_0

 


Технически данни


 • Брой на аналоговите входове: 3 броя, галванично отделени от захранването.
 • Измервани величини и обхвати:
  • Напрежение: (0 ? 2)V, изход от трансмитер
  • Напрежение: ± 20mV, ± 80mV, за измерване и преобразуване на сигнали от следните типове термодвойки: J, K, R, B, S, L, M, T с линеаризация.
  • Tok: (0?20)mA
  • Tok: (4? 20)mA
  • Съпротивление: (0?300) ? , RTD Pt 100 по дву- и четирипроводна схема, линеаризирано.
  • Съпротивление: (0?2000) ?, RTD Pt 500, RTD Pt 1000
 • Цифрово филтриране с възможност за избор между следните честоти на срязване: 2Hz, 5Hz, 10Hz,50Hz.
 • Изборът на измерваната величина, обхвата и срязващата честота може да бъде произволен и независим за всеки един от трите аналогови входа във всеки момент.
 • Разделителна способност за всеки обхват: 16 bit (32767 единици).
 • Грешка от нелинейност: 0.0020% за всички величини без съпротивление; за съпротивление- 0.006%.
 • Грешка от промяна на температурата:
  • I (0? 20)mA, (4? 20)mA - 200mA/°C
  • R (0? 300)? , (0? 2000) ? 10mW /°C
 • Интерфейс: LonWorks, галванично отделен, по усукана двойка.
 • Работна температура: от -20 до +85°C
 • Захранване: 18 до 35V постоянно напрежение.
 • Kонсумация на ток: 40? 50mA.
 • Степен на защита: IP65, IP68 (потопяем), вариант - ЕЕx m.
 • Тегло: 1,3 ? 1,5 kg при залят модул.
 • Възможности за преобразуване и контрол на аналоговите сигнали:
  • Линейно;
  • Линейно - отсечкова апроксимация;
  • Квадратична и коренквадратична функции;
  • Преобразуване в °С за RTD и TC датчиците;
 • Контрол за достоверност по скорост на измерване на аналоговата величина.
 • Контрол за прекъснат RTD- датчик по дву- или четирипроводна схема.
 • Един вграден контролер с PID- закон на управление и (определяне на оптималните константи и време на сканиране по критерий минимално време за регулиране с пререгулиране до 20%).
 • Постоянен контрол за работоспособността на ADC и информация при повреда.
 • Възможности за контрол, програмиране, самодиагностика и типови управления.

 

 

Монтаж
Модулът се монтира в съответствие със стандарт NAMUR.

Размери
(Шx В x Д) 140 Х 77,5 Х 66 мм